Chúng tôi cung cấp các Giải pháp Viễn thông, Tích hợp hệ thống & Phần mềm

Dự án Tiêu biểu

Chúng tôi có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông,
công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống.
Group 414

Tập đoàn Viettel

Mua sắm mở rộng cho thiết bị mạng Metro Ethernet Cisco năm 2020

Trị giá hợp đồng: 146,250,653,120 VND

Tiềm lực tài chính

Tổng công ty Viễn thông Mobifone

Mở rộng mạng metro Hồ Chí Minh năm 2020

Trị giá hợp đồng: 53,535,151,209 VND

Cơ sở hạ tầng

Công ty Công nghệ Thông tin Điện lực miền Bắc

Hệ thống tường lửa cơ sở dữ liệu cho các ứng dụng trọng yếu năm 2020

Trị giá hợp đồng: 11,553,900,000

Góp vốn với các công ty

Ngân hàng TMCP Quân Đội

Đầu tư giải pháp ứng dụng công nghệ mới để kết nối Trung tâm dữ liệu hoạt động đồng thời (Active – Activer Data Center) năm 2020

Trị giá hợp đồng: 27,446,001,000 VND

018-rating 1
20+

NĂM KINH NGHIỆM

customer 2
16+

HÃNG ĐỐI TÁC

money 1
2121 TỶ

DOANH THU NĂM 2021

Khách hàng của chúng tôi

Sự phát triển mạnh mẽ của CTIN đạt được là nhờ vào chất lượng sản phẩm và dịch vụ cung cấp cho khách hàng